SASIN TEESIT

1. TYÖ ON PARASTA SOSIAALITURVAA.

Palkansaajan ja työeläkeläisen verotusta on kevennettävä. Sosiaaliturvan on oltava vastikkeellista. Työntekijät ja yrittäjät kykenevät poliitikkoja paremmin sopimaan työmarkkina-asioista.

2. VÄLITTÄMISTÄ EI TULE ULKOISTAA VALTIOLLE.

Yhteiskunnan on tuettava omaishoitoa, joka on laadukkainta hoivaa. Seniorikotihoivan ohella tuoreille perheille ja erityisesti äitiyden kustannuksiin on kohdennettava tukea. Perheiden ja omaisten vapaus valita olkoot keskiössä.

3. OMAISUUDEN SUOJA ON PERUSOIKEUS.

Kiinteistöjen/taloyhtiöiden oikeudet tulee asettaa keskiöön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Keskussuunnittelijan on kunnioitettava omistajan oikeuksia. Rantoja ei tule sosialisoida.

4. OPETUKSESSA HUIPULLE.

Tampereen korkeakoulukeskittymän (T3) perusrahoitus tulee varmistaa ja fuusiokustannukset huomioida lisärahoituksella. Tavoitteena on huippuyliopiston status Aalto-yliopiston rinnalla. Peruskoulu on sivistyksen perusta.

5. PÄÄRADOILLE RAHOITUSTA.

Valtion tulee osallistua suurten kaupunkiseutujen sisäisiin raidehankkeisiin vähintään kolmanneksella ja edistää lähijunaliikennettä. Valtateiden 3, 9, 12 liikenteellinen sujuvuus tulee varmistaa.

6. TAMPERE-PIRKKALAN KANSAINVÄLISET LENNOT TURVATTAVA.

Tampere-Pirkkalan lentoasema tulee saada osaksi kansainvälistä EU:n TEN-T ydinverkkoa. Myös Hornetit kaipaavat Pirkkalaa.

7. EUROOPAN ULKORAJOJA TARVITAAN.

Ulkomaalaisten laillista maahantuloa, opiskelua ja työllistymistä Suomeen on helpotettava. Laittomasti Eurooppaan saapuvat tulee ohjata takaisin lähtöruutuun tai lailliselle tielle.

8. RAHALIITON TULEVAISUUS ON VARMISTETTAVA.

Suomen tulee tukea Pohjois-Euroopan Hansa-maiden tiukan talouslinjan blokkia Euroopan Unionin sisällä.

9. ILMASTONMUUTOKSEEN TULEE VASTATA.

Päästöjä vähennettäessä energiaverotuksen on oltava lähdeneutraalia ja tukia on karsittava. Ydinenergiaa on edistettävä ja kivihiiltä suitsittava.

10. VAPAUTTA OMALLA VASTUULLA.

Keinotekoista holhousta on vähennettävä. Monopolin sijaan esim. alkoholin ulosmyyntiä kaupoista ja ravintoloista tulee mahdollistaa. Sananvapaus on ihmisoikeus.

Rajattu covwr kuva kokoomuksen logolla.png