Vaalikonevastaukset eduskuntavaalit 2019

Tamperelainen

 
 1. Valtion täytyy sijoittaa valtion työpaikkoja nykyistä enemmän pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Täysin samaa mieltä

  • Tampereen seutu on logistisesti Suomen paras sijainti valtion työpaikoille. Tampereen seutu on myös kustannustasoltaan valtiolle Helsingin seutua edullisempi.

 2. On parempi leikata palveluita ja etuuksia kuin korottaa ansiotuloverotusta. Jokseenkin samaa mieltä

  • Työn verotuksen kiristäminen johtaa tuottavuuden ja sitä kautta työllisyyden laskuun.

 3. Suomessa on toteutettava vastikkeettomaan perustuloon perustuva sosiaaliturvauudistus. Täysin eri mieltä

  • Kaikkien pitää olla samassa veneessä ja kantaa vastuu siitä, että Suomea viedään eteenpäin. Vastikkeellinen perustulo ei tutkitusti lisää työllisyyttä ja on Suomen valtiolle utopistisen hintava.

 4. Mahdollinen perhevapaauudistus on tehtävä niin, että lasten kotihoidontuki säilyy siihen asti, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Jokseenkin samaa mieltä

  • Kotihoidontukijärjestelmää voidaan modernisoida. Vanhempien välittämistä ei kuitenkaan tule eikä voi ulkoistaa valtiolle.

 5. Vakaviin rikoksiin Suomessa syyllistynyt ulkomaalainen pitää karkottaa lähtömaahan, vaikka palautettavan turvallisuutta lähtömaassa ei voi taata. Jokseenkin samaa mieltä

  • Laittomasti maahantullut voidaan palauttaa takaisin lähtöruutuun tai lailliselle tielle. Laittomasti maahantulleen ei olisi ylipäänsä koskaan ollut syytä päästä Suomeen tekemään vakavia rikoksia Suomessa. Luonnollisesti laittomasti maahantulluttakaan ei voida palauttaa suoraan lähtömaahan, jos turmio on varma. Laillisesti maahan saapunutta ulkomaalaista tulee luonnollisesti kohdella nykystandardien mukaisesti. Laillista maahantuloa tulee helpottaa.

 6. Metsien hakkuita Suomessa pitää vähentää välittömästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Jokseenkin eri mieltä

  • Ei ole yksiselitteistä tieteellistä näyttöä, että metsän kiertotalouden pysäyttäminen hillitsisi pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutosta.

 7. Tämän ja edellisen hallituskauden koulutusleikkaukset on peruttava. Jokseenkin samaa mieltä

  • Etenkin perusopetukseen on panostettava. Kaikki koulutus ei kuitenkaan kuulu julkisen sektorin kustannettavaksi.

 8. Suomalaisten oikeutta poliittisiin lakkoihin pitää kaventaa. Täysin samaa mieltä

  • Koko sopimusyhteiskunnan perustana on, että sopimuskaudella vallitsee työrauha.

 9. Yksityisten terveyspalveluiden lisääntyminen sote-uudistuksen myötä on hyvä asia. Ei samaa eikä eri mieltä

  • Sote-uudistus itsessään ei tuo mukanaan yksityisiä terveyspalveluita. Yksityisiä terveyspalveluita käytetään julkisten palveluiden rinnalla tuli sote-uudistusta tai ei.

 10. Viinien ja väkevien alkoholijuomien myynti vähittäiskaupoissa tulee sallia. Täysin samaa mieltä

  • Myös viinat voidaan tuoda vähittäiskauppoihin. Ulosmyynti ravintoloista tulee sallia.

 11. Tamperetta ja muita suurimpia kaupunkiseutuja ei huomioida riittävästi päätöksenteossa. Jokseenkin samaa mieltä

  • Suomen väestö keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille. Orastavana koko Suomen metropolina Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee lainsäädännössä tunnistetun erityisaseman.

 12. Asuntorakentaminen on Pirkanmaalla keskitettävä tieliikenteen valtaväylien sekä raideliikenteen läheisyyteen. Jokseenkin samaa mieltä

  • Markkinataloudessa asuntorakentaminen keskittyy luonnostaan julkisella rahalla subventoitujen tieliikenteen valtaväylien sekä raideliikenteen läheisyyteen. Tämä ei tarkoita sitä, että muualla Suomessa rakentamista pitäisi erityisesti rajoittaa.

 13. Helsingin ja Tampereen välisen junayhteyden parantamiseen vaadittavan rahoituksen varmistaminen on liikenneinvestoinneista selkeä ykköstavoite. Jokseenkin eri mieltä

  • Helsingin ja Tampereen välisen junayhteyden parantaminen ei saa tarkoittaa pelkkää Helsingin seudun lentorataa Keravalta etelään, vaan koko päärataa. Junayhteyden rinnalla:

   • Tampereen uuden yliopiston (T3) perusrahoitus tulee varmistaa ja fuusiokustannukset huomioida lisärahoituksella.

   • Valtion tulee osallistua suurten kaupunkiseutujen sisäisiin raidehankkeisiin vähintään kolmanneksella ja edistää Pirkanmaan lähijunaliikennettä. Pirkanmaan valtateiden 3, 9, 12 liikenteellinen sujuvuus tulee varmistaa.

   • Tampere-Pirkkalan lentoasema tulee osana pääratahanketta saada osaksi EU:n kansainvälistä TEN-T ydinverkkoa.

 14. Työntekijöiden irtisanomista on helpotettava. Jokseenkin eri mieltä

  • Periaatteessa työntekijän irtisanominen on jo nyt kohtalaisen helppoa taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Ongelmat kulminoituvat pieniin yrityksiin, jossa riski yksittäisestä työntekijästä on suuri. Yrittäjien yhteisvastuuta on lisättävä muun muassa oikeudenkäyntikulujen ja riskien taakanjaon osalta, jolloin pienikin yritys uskaltaa lähteä raskaaseen irtisanomisprosessiin, jos on oikea tarve. Tässä yrittäjäjärjestöllä on suuri vastuu.

 15. Yksityisautoilun rajoittaminen Tampereen keskustassa on ollut oikea suuntaus. Jokseenkin samaa mieltä

  • Tampereen kaupungin keskustan suunnittelussa autoliikennettä siirretään maan alle. Kunkun Parkin ja Hämpin Parkin laajennuksen valmistuessa Tampereella on maanalainen yhteys ilman liikennevaloja Näsikalliolta Viinikkaan saakka. Toki maanpinnalla keskustan kehittäminen tarkoittaa mm. enemmän kävelykatuja. Raitiotie vaatii toimiakseen Hämeenkadun käyttöönsä.

 16. Pienimpiä eläkkeitä on korotettava, vaikka se tarkoittaisi työssäkäyvien eläkemaksujen nostamista. Jokseenkin eri mieltä

  • Työssäkäyvien eläkemaksujen nostamiset iskevät kohtuuttomasti etenkin nuorimpiin pieniin ikäluokkiin.

 17. Suomen pitää tehdä päätös Nato-jäsenyyden hakemisesta ensi hallituskaudella. Täysin samaa mieltä

  • Yhdessä Ruotsin kanssa.

 18. Vaalipiirin kansanedustajien on ajettava nykyistä enemmän pirkanmaalaisten yritysten ja elinkeinoelämän etua. Täysin samaa mieltä

 19. Kaupunkien palvelujen yhtiöittäminen on tuottanut hyviä tuloksia ja sitä pitää lisätä. Täysin samaa mieltä

  • Kaupungin palvelujen yhtiöittäminen on tuottanut laadukkaampia palveluja, läpinäkyvämpää hallintoa, parempaa työhyvinvointia ja veronmaksajille edullisempaa toimintaa.

 20. Tampereen ja Helsingin välisen moottoritien nopeusrajoitus on nostettava 130 kilometriin tunnissa. Täysin samaa mieltä

  • Hyvän sään vallitessa. Sujuvat liikenneyhteydet lisäävät talouskasvua ja työllisyyttä.

 21. Poliisien määrää tulisi lisätä Pirkanmaalla turvallisuuden lisäämiseksi. Täysin samaa mieltä

  • Tarvitaan lisää poliisien laillisia katupartioita konnapartioiden sijaan. Maaseudulla ei pidä olla lainsuojatonta tilaa.

 22. Liian huonokuntoisia vanhuksia hoidetaan kotona. Heidän pitäisi päästä palveluasumiseen halutessaan nykyistä helpommin. Jokseenkin samaa mieltä

  • Tehostettu palveluasuminen ja kotihoito tarvitsevat tuekseen kevyitä välimuotoja joissa seniori voi elää kodinomaisessa ympäristössä. Välittämistä ei saa ulkoistaa valtiolle. Väestön ikärakenteen muutos edellyttää lisäämään myös lasten hoivavastuuta seniorivanhemmistaan.

 23. Pirkanmaalla olisi luonnon monimuotoisuuden takia varaa suurempiin suurpetokantoihin. Jokseenkin eri mieltä

  • Pirkanmaalla on kohtalaisesti suurpetoja. Kantaa harvennetaan sopivasti. Lapsi ei saa päätyä suden kitaan.

 24. Nykyiset vaalipiirin kansanedustajat ovat huolehtineet hyvin Pirkanmaan etujen ajamisesta viime eduskuntakaudella. Jokseenkin samaa mieltä

  • Olosuhteisiin nähden Pirkanmaan kansanedustajat ovat tehneet kohtalaisen hyvää työtä vaikka toki petrattavaa riittää. Tähän väitteeseen vastaamaan löytyy varmasti ehdokkaita, jotka kritisoivat istuvia ja lupaavat samalla kuun taivaalta.

 25. Lentovero on otettava käyttöön ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Jokseenkin eri mieltä

  • Lentovero iskee ennen kaikkea ihmisiin, jotka maksavat lennot omista rahoistaan, kun samalla esim. Pekka Haavisto voi lennellä ympäri Afrikkaa muiden rahoilla. Jos lentämistä halutaan verottaa, on luonnollisempaa verottaa lentopolttonestettä tai raakaöljyä, ei itse lentämistä.